Červenec 2022

Věnujte se dětem


Dětem byste měli věnovat dostatek času, pokud chcete, aby z nich vyrostly zdraví jedinci. Dnešní mládež nevyrůstá v reálném světě, protože tráví denně hodiny za počítačem. Baví se tam spolu, hrají hry, sledují filmy. Život mimo realitu zahrnuje ale i to, že ten svůj jednou nebudou umět plnohodnotně žít.
Nenechávejte děti bez dozoru jen proto, aby vás „neotravovaly“. Učte je už od útlého věku, že technika má být naším pomocníkem, ale ne společníkem. Navazovat vztahy, komunikovat bez verbální techniky, to je daleko důležitější, než hraní her. Fyzický kontakt se nedá ničím nahradit. Podporujte děti v aktivitách, které jim prospějí, nikoli ublíží.