Červen 2022

Najděte si skvělé koníčky!


Díváte se často na televizi, hrajete hry na počítači? Potom vězte, že takto strávený volný čas vám toho moc nepřinese. Daleko lepší je, pokud svůj čas strávíte aktivně.
Dříve bylo téměř pravidlem, že měl každý nějaký koníček, byl v nějakém klubu, kde měl dostatek motivace se rozvíjet. Může se jednat o sportovní aktivity, či jen takové, které nás budou nějakým způsobem naplňovat. Můžete chodit na turistické pochody, stejně dobře ale můžete sbírat známky, nebo se věnovat ruční výrobě. Do aktivit je třeba učit děti už v útlém věku, aby se naučily ctižádosti a chtěly něco dokázat. Potom už bude snadné, abyste ani vy, ani děti neseděli jen u počítače.