Leden 2021

Pouštění žilou

Pouštění žilou zavedl řecký lékař ve službách starověkého Říma, Klaudios Galenos. Je to řízené krvácení, vypuštění několika decilitrů krvi. Tato léčebná metoda se používala i na léčbu nejrůznějších chorob bez logického odůvodnění až do novověku. Ano, jsou onemocnění, při kterých pomáhá. Ještě dnes je odůvodněna při poměrně neobvyklém nadbytku červených krvinek. Asi před třiceti lety, před zavedením nové skupiny léků – vasodilatancia, byla velmi dobrou metodou léčby náhlého selhání srdce. Pouštěním žilou se občas léčilo vše – i choroby, kde tato metoda nijak nepomáhala, ale zřejmě ještě zhoršila stav pacienta nebo přivodila jeho smrt: zranění, vnitřní i venkovní krvácení, infekční nemoci a mnoho dalších.  Toto dogma přetrvalo staletí. Opět lze jen spekulovat, zda tehdejší autority trpěli nedostatkem správného úsudku nebo nedokázali přiznat, že se (alespoň částečně) pletou. Nebo měli strach ze ztráty postavení či útoků kolegů